Přihláška ke studiu

Přihlášky ke stažení

Níže si můžete stáhnout přihlášky ke vzdělávání - studiu ve střední škole platné ve školním roce 2021/2022. Přihlášky jsou editovatelné. Je tedy možné si je stáhnout, vyplnit v počítači a vytisknout. Upozorňujeme, že se jedná o nové formuláře, které nejsou totožné s formuláři používanými ve školním roce 2016/2017.

Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole - denní studium - pro tříleté a jednoleté zkrácené denní studium oborů vzdělávání s výučním listem 

Přihláška ke vzdělávání - studium na střední škole - denní studium - editovatelná (xls) - pro tříleté a jednoleté zkrácené denní studium oborů vzdělávání s výučním listem

 

Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou - pro obory Umělecký truhlář a řezbář a Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Přihláška ke vzdělávání - studium oborů vzdělání s talentovou zkouškou - editovatelná (xls) - pro obory Umělecký truhlář a řezbář a Uměleckořemeslné zpracování dřeva

 

Přihláška ke vzdělávání - studiu - nástavbové studium ve střední škole - pro denní a dálkové nástavbové studium

Přihláška ke vzdělávání - nástavbové studium na střední škole - editovatelná (xls) - pro denní a dálkové nástavbové studium

 

Přihláška ke vzdělávání - studiu - ostatní formy studia - pro večerní, dálkové, distanční a kombinované studium

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty