Maturita 2021

Maturitní zkoušky - jaro 2021

 Žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku,:

Nemusí konat profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který si zvolili ve společné části. Žáci se však mohou rozhodnout, že tyto zkoušky vykonají (mohou se rozhodnout, že vykonají dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě zkoušky), úmysl zkoušky vykonat sdělí řediteli školy nejpozději do 30. dubna 2021. Pokud se zkoušky nezúčastní (ať již omluveni nebo neomluveni) nebo ji vykonají neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebudou z příslušného předmětu hodnoceni, neúspěch u zkoušky tedy neovlivní celkové hodnocení maturitní zkoušky. 

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK

             DIDAKTICKÉ TESTY                                                                                                                  ÚSTNÍ ZKOUŠKA

                   24. - 26. 5. 2021                                                                                                   Provozní technika                                        9. - 10. 6. 2021

                                                                                                                                                  Stavební provoz                                           7. - 8. 6. 2021

                                                                                                                                                  Nábytkářská a dřevařská výroba              4. 6. 2021

                                                                                                                                                  Uměleckořemeslné zpracování dřeva      2. - 3. 6. 2021

 

        OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE                                                                                                 PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 

Provozní technika                                        9. - 10. 6. 2021                                                Uměleckořemeslné zpracování dřeva      4. - 28. 6. 2021

Stavební provoz                                           7. - 8. 6. 2021

Nábytkářská a dřevařská výroba              4. 6. 2021

Uměleckořemeslné zpracování dřeva      29. 6. 2021

 

POZOR - ÚPRAVY MATURITNÍCH ZKOUŠEK

  

Seznam literárních děl pro školní rok 2020/2021

Anglický jazyk - maturitní okruhy

Německý jazyk - maturitní okruhy

 

Profilové zkoušky

Hodnocení profilových zkoušek z MZ

 

Kritéria pro konání písemné práce z českého jazyka - PÍSEMNÁ PRÁCE PRO MZ jaro 2021 ZRUŠENA

Kritéria pro konání písemné práce z anglického jazyka - PÍSEMNÁ PRÁCE PRO MZ jaro 2021 ZRUŠENA

Kritéria pro konání písemné práce z německého jazyka - PÍSEMNÁ PRÁCE PRO MZ jaro 2021 ZRUŠENA

 

Termíny společné části maturitní zkoušky - změna termínů DT - DT se budou konat 24. - 26. 5. 2021

 

Více informací zjistíš na maturita.cermat.cz nebo https://www.facebook.com/udelammaturitu/

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty