Fotogalerie úseku teoretického vyučování

                                                                            ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

28.1.2020

Exkurze – teplárny Brno

Žáci tříd I/T3 a MPZ/ZAM2 se 28. 1. 2020 zúčastnili exkurze v brněnských teplárnách Červený mlýn, kde jim pracovníci ukázali prostory teplárny a vysvětlili procesy výroby a distribuce tepla. Pro žáky pak byly připraveny tři prezentace týkající se chodu teplárny, nabídky pracovních míst a benefitů společnosti a nakonec o povinnostech a zaměření jednotlivých pracovních pozic. Žáci si z exkurze odnesli nové vědomosti, zážitky a malý suvenýr od společnosti.

10.1.2020

Exkurze – Ivančice, výstava loutek

Dne 10. ledna 2020 se studenti třídy UŘZD – 2, s učitelem Mgr. et Mgr. Tomášem Müllerem, zúčastnili exkurze do Muzea v Ivančicích, kde byla již od 26. října minulého roku prezentována tematická výstava Loutky z dědovy skříně.

Jednalo se o unikátní a úzce zaměřenou prezentaci ojediněle ucelené sbírky loutek, kulis a celého loutkového divadla tak, jak jej vyrobil a používal k představením (nejen dětským) místní lidový řezbář a loutkař. Studenti mohli shlédnout nejen bohatou kolekci loutek, ale i řezbářské nástroje, rekvizity a kostýmy pro loutky. V neposlední řadě měli možnost shlédnout videoukázku, která zahrnovala celý výrobní proces loutky.

Druhá část exkurze zahrnovala návštěvu hlavního náměstí v Ivančicích, s přihlédnutím k barokním skulpturám a výstup na kostelní věž s výkladem pracovníka ivančického muzea.

Exkurze byla součástí výuky předmětu Dějiny výtvarného umění ve výše zmíněné třídě.

 

19.12.2019

Exkurze - vánoční Brno

Dne 19. 12. 2019 se žáci třídy MPZ/ZAM2 zúčastnili společně s třídní učitelkou Zuzanou Srokovou a paní učitelkou českého jazyka Šárkou Lipkovou exkurze po vánočních trzích. V rámci této prohlídky jim učitelka českého jazyka taky poskytla menší přednášku o Brněnských kostelích a zajímavostech (Kostel sv. Jakuba, Jošt na koni, verše Skácela u kašny, Brněnská radnice, Dům pánů z Lipé). Žáci měli také 20 minutový rozchod, kdy si mohli zakoupit na trzích horký nápoj.

19.12.2019

Exkurze - kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně Zábrdovicích

Dne 19. 12. 2019 se studenti tříd UŘZD 1, TR/UTR/Č2 a TR/UTR/Č 3 zúčastnili exkurze v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně – Zábrdovicích s učitelem Mgr. et Mgr. Tomášem Müllerem.

Exkurze byla zaměřená na koncepci barokního sakrálního prostoru, studenti se blíže seznámili se stavbou barokního chrámu, stavebním vývojem a současným stavem objektu. Během krátkého výkladu měli studenti také možnost nahlédnout do způsobu tvorby barokního obrazu, umístění oltářů, symboliky barokních soch světců a seznámili se s freskovou výzdobou stropu.

Návštěva objektu byla součástí předmětů Dějiny výtvarného umění, Dějiny umění a Dějepis ve výše zmíněných třídách.

 

5.12.2019

Exkurze – Thermona Rapotice  

Dne 5. 12. 2019 se třída IT3  zúčastnila exkurze do firmy Thermona se sídlem v Zastávce u Brna, v odloučeném areálu v Rapoticích.

Žáci byli proškoleni o BOZP a závodem nás provedl manažer montáží Petr Dědek.

Společnost Thermona  je českým výrobcemplynových a elektrických kotlů THERM. V současné době již není na trhu s plynovými kotli a elektrokotli jiná firma s ryze českou kapitálovou účastí. Společnost Thermona má sídlo v ČR, takže zisk řádně daní v České republice. Má více než 100 zaměstnanců, za které také odvádí pravidelně nemalé prostředky státu.

Termona vyrábí několik desítek typů kotlů. Kromě českého trhu, dodávají výrobky do více než20 zemí světa. Export tvoří více než 60 % produkce firmy. Sortiment tvoří plynové kotlevčetněkotlů kondenzačních a elektrokotle. Samozřejmě dodáváme i velké množství příslušenství, které nabízíme jako obchodní zboží. Jsou to především příslušenství ke kotlům především regulátory a termostaty, komponenty odtahů spalin, solární systémy pro ohřev vody atd. Vlajkovou lodí společnosti jsou pak tzv. kaskádové kotelny

   

 

23.10.2019

Exkurze – Laufen - Znojmo

Dne 23. 10. 2019 proběhla exkurze do závodu Jika Znojmo, kterou nám zajistila a pomohla uskutečnit Regionální hospodářská komora v Brně, Výstaviště 1, 648 04  Brno  zastoupená paní Ing. Tregerovou.

Zúčastnily se třídy instalatérů třetího a prvního ročníku v počtu 38 žáků.

Ve Znojmě se nás ujal ing. Žák a rozdělil žáky na 2 skupiny. Jedna zůstala na přednášce o výrobě firmy a druhá šla do provozu na prohlídku výroby.  Po té se skupiny vyměnily.

Žáci mohli vidět výrobu od haldování jílů a kaolínů, vážení, třídění, mletí až po výrobu sádrových forem, laboratoř, tlakové lití, glazování a robotické glazování na velkokapacitní lince až po sušení a výpal v peci a balení výrobků.
17.10.2019

Exkurze - Panas s.r.o.

Dne 17. 10. 2019 vyrazili žáci třetího ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva a žáci prvního a druhého ročníku oboru nábytkářská a dřevařská výroba na předváděcí akci firmy PANAS s.r.o. Praha-Kyje pod vedením Ing. Magdy Březinové a Ing. Jany Božekové.

Po příjezdu do sídla se nás ujal úspěšný absolvent naší školy pan Marek Jaša, který žákům sdělil, jaké stroje si mohou prohlédnout, a odpovídal na dotazy.

Naši žáci mohli detailně prozkoumat tyto stroje:

-       5 osé CNC centrum

-       nestingové centrum

-       vertikální a horizontální průchozí vrtací centra

-       automatické olepovačky hran

-       širokopásové brusky

-       tradiční stroje

Po odborné části naší exkurze jsme vyrazili na obhlídku do centra Prahy. 

 

16.10.2019

Exkurze - Tondach Šlapanice

Dne 16. 10. 2017 jsme se zúčastnili exkurze ve výrobním závodu Tondach ve Šlapanicích. Tato cihelna se zabývá výrobou cihelných bloků. Žáci mohli vidět výrobu těchto stavebních prvků od prvopočátku. Detailně jim byl vysvětlen postup výroby, viděli míchání hmoty, sušení, vypalování, balení a následnou přípravu na export. Firma Tondach používá nejmodernější materiály pro výrobu, do kterých investuje nemalé finanční prostředky. Exkurze byla pro žáky velmi přínosná a zajímavá.

 

23.10.2019

Exkurze - Laufen Znojmo

Dne 23. 10. 2019 proběhla exkurze do závodu Jika Znojmo, kterou nám zajistila a pomohla uskutečnit Regionální hospodářská komora v Brně, Výstaviště 1, 648 04  Brno  zastoupená paní Ing. Tregerovou.

Zúčastnily se třídy instalatérů třetího a prvního ročníku v počtu 38 žáků.

Ve Znojmě se nás ujal ing. Žák a rozdělil žáky na 2 skupiny. Jedna zůstala na přednášce o výrobě firmy a druhá šla do provozu na prohlídku výroby.  Po té se skupiny vyměnily.

Žáci mohli vidět výrobu od haldování jílů a kaolínů, vážení, třídění, mletí až po výrobu sádrových forem, laboratoř, tlakové lití, glazování a robotické glazování na velkokapacitní lince až po sušení a výpal v peci a balení výrobků.

10.10.2019

Strojírenský veletrh

Dne 10. 10. 2019 se naše škola zúčastnila strojírenského veletrhu konajícím se na brněnském výstavišti. Žáci měli možnost prohlídnout si nejnovější trendy z oblasti průmyslových technologií. Hlavním tématem veletrhu byla digitalizace průmyslu. V jednotlivých pavilonech nám vystavovatelé prezentovali výrobky z oborů svařování, povrchových úprav, slévárenství, chemie pro strojírenství, elektronika, energetika a mnoha dalších. 

     

                                                                            ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

28.1. 2019

Exkurze ve firmě teplárny Červený mlýn

Dne 28. 1. 2019 se žáci třídy I2, MPZ3, SPT1, SPT2 zúčastnili exkurze do teplárny v Brně. Přestože   doprava z důvodů sněžení mnohým žákům znemožnila příjezd do Brna, této akce se zúčastnilo celkem 20 žáků SŠSŘ Brno – Bosonohy. Ujala se nás paní Mgr. Žáková, která nás rozdělila do skupin a mohli jsme si prohlédnout celý provoz této teplárny za doprovodu pan Ing. Sedla.

 

7.11.2018

Exkurze ve firmě Innogy v Brně

Dne 7. 11.2018 proběhla exkurze ve firmě Innogy v Brně, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno-střed, v expozici Plamínek. Tuto zajímavou expozici absolvovali žáci oboru mechanik plynových zařízení třetího ročníku. 
Žáci se dozvěděli o historii plynárenství v Brně a v celé ČR. Prohlédli si vystavené exponáty – historické plynoměry, mincovní plynoměry, plynové loknovače, žehličky, ledničky a mlýnky, plynové spotřebiče. Vyzkoušeli si montáž nového plynoměru a vyzkoušeli detektor úniku plynu.

 

22.10.2018

Zahraniční cesta - Polsko Lodz

Dne 22. 10. 2018 jsme se s žáky studijního oboru stavební provoz tříd SP/PT1 a SP/PT2 zúčastnili zahraniční cesty do polské partnerské školy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych v Lodži v rámci projektu „Do světa“. Účelem návštěvy bylo prohloubení odborných znalostí a dovedností v oblasti stavebnictví a prohloubení stávající spolupráce se zmíněnou školou. Během pobytu byl pro nás připraven program, kde jsme se účastnily výuky odborných předmětů, jako je technologie, mechanika, CAD systémy a odborný výcvik. Po skončení výuky jsme poznávali krásy polského města Lodž a Zakopanego. Tato zahraniční cesta byla velkým přínosem, nasbírali jsme zde  mnoho nových poznatků, praktických i jazykových zkušeností.

17.10.2018

Exkurze ČOV Modřice 

Dne 17. 10. 2018 se třída I1 oboru instalatér zúčastnila exkurze do ČOV v Brně – Modřicích, Chrlická 552, 664 42 Modřice.
Čistírna odpadních vod v Modřicích, slouží k čistění odpadních vod přiváděných systémem kanalizačních stok z města Brna a jsou na ni napojeny ČOV ještě města Kuřim, a Modřice, obce Želešice, Česká u Brna., Šlapanice, Šlapanice-Bedřichovice, Ostopovice, Moravské Knínice, Lipůvku, Podolí, Ponětovice a Rozdrojovice. 
Žáci si prohlédli za odborného výkladu všechny fáze mechanicko-biologického čištění.

4.10.2018

FOR INTERIOR Praha

Dne 4. 10. 2018 žáci třetího a čtvrtého ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva navštívili Mezinárodní veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků „FOR INTERIOR“ v Praze - Letňanech. Žáci si v jednotlivých pavilonech prohlédli novinky od českých i zahraničních firem a mohli načerpat mnoho zajímavých informací.

Zvláště se zájmem si žáci prohlédli tzv. „Muczka hall“, kde světoznámý umělec Joe Muczka jr. propojil umění a desing a předvedl využití tohoto propojení v interiéru. 

 

 

24.10.2018

Státní zámek Vranov nad Dyjí

Národní památkový ústav ÚPS v Kroměříži povolil žákům čtvrtého ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva a pedagogickému doprovodu návštěvu Státního zámku Vranov nad Dyjí včetně depozitářů.

Při návštěvě zámku 25. 10. 2018 se nás ujal kastelán Bc. Radek Ryšavý. Po stručném seznámení s historií zámku jsme s panem kastelánem prošli interiéry. Během prohlídky diskutoval s našimi žáky o vystaveném nábytku, jeho konstrukcích, povrchové úpravě a slohovém zařazení. Žáci si mohli podrobně prohlédnout jednotlivé kusy nábytku a získali informace, které se při běžné návštěvě nedozví.

Tímto bych ráda poděkovala panu kastelánovi Bc. Radku Ryšavému za informace, inspiraci a příjemně strávený den.

   

 

                                                                               ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

12. 4.2018

Návštěva památek UNESCO v Třebíči

Ve středu 11. dubna 2018 za krásného slunečného počasí vyrazili žáci 1. a 3. ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva v rámci výuky předmětu dějiny výtvarného umění na vlastivědnou exkurzi do Třebíče.

Nejprve si prošli tamní židovskou čtvrť, kde si prohlédli např. synagogu, rituální lázeň mikve či židovský hřbitov. Procházka křivolakými uličkami nejlépe dochovaného židovského ghetta v Evropě byla doprovázena zajímavým výkladem o židovských zvycích.

Po krátké přestávce na odpočinek následovala prohlídka unikátní románsko-gotické baziliky sv. Prokopa včetně její pozoruhodné krypty, v níž se dochovala jedinečná, 800 let stará, výdřeva.

   
     

12. 4.2018

Pochoďák

Dne 12. 4. 2018 se konalo pochodové cvičení za účasti žáků 1., 2. a 3. ročníků v celkovém počtu 70 žáků a 7 členů pedagogického sboru. Trasa vedla krásnou krajinou Bosonoh, pokračovala po katastru obce Popůvky, chráněná krajinná oblast Bosonožský hájek. Po krátké zastávce u Popůvského rybníka jsme pokračovali přes Troubsko do Bosonoh, kde bylo cvičení ukončeno.

 

23. 2.2017

Exkurze Divadlo Polárka

Dne 23. 2. 2018 navštívili žáci prvního a druhého ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva Divadlo Polárka, kde zhlédli představení Prezidenti. Zapojili se i do jeho interaktivní části – fiktivní volby prezidenta ze čtyř kandidátů, kteří se divákům v úvodní části hry představili. Ve druhé části představení byly formou dramatických medailonů představeny osobnosti čtyř bývalých československých prezidentů (T. G. Masaryk, E. Beneš, K. Gottwald a G. Husák) a jejich role v klíčových událostech našich dějin 20. století.

A koho studenti zvolili? Vítězem divácké volby se stal T. G. Masaryk, na druhém místě skončil G. Husák, následovaný E. Benešem a K. Gottwaldem.

Reakce na představení z řad studentů byly převážně pozitivní. I proto se do Polárky rádi vrátíme.

30.11.2017

Exkurze podzemní zásobníky plynu

Dne 30.11.2017 se konala exkurze do Dolních Dunajovic do podzemního zásobníku. Zúčastnily se jí žáci tříd I3, MPZ3, MPZ2, MPZ1, SP1, kteří přijeli z Brna autobusem. Přítomní byli rozděleny do tří skupin a jednotlivé skupiny postupně navštívili tři stanoviště. První stanoviště byla teoretická část v zasedací místnosti, kde žáci byli poučeni o těžbě a  vtláčení plynu do zásobníku. Druhé stanoviště byl velín, kde jsme shlédli řídící mozek plynového zásobníku a poslední stanoviště byla prohlídka celé technologie. Před vstupem do technologie byli  žáci poučeni o BOZP v areálu zásobníku,  odevzdali mobilní telefony do uzamykatelné kóje a oblékli na sebe antistatický oděv. Celou exkurzí nás provázel pan ing. Valerián a ing. Zaňát.

Podzemní zásobník plynu se nachází 6 km severně od Mikulova pod východním úpatím Pavlovských vrchů na katastrech obcí Dolní Dunajovice, Horní Věstonice a Březí. Je největším zásobníkem plynu v České republice.

Měli jsme možnost shlédnout vstupní filtry pro čištění plynu, měření množství plynu před vtláčením do zásobníku, čtyři boxerkompresory s elektropohonem, chladiče plynu, odlučovače oleje pro odloučení oleje z plynu, sběrná střediska s měřícími a regulačními tratěmi sond, provozní sondy, plynovody s propojovacími kolektory.

 

15.11.2017

Exkurze Tondach Šlapanice

Dne 15. 11. 2017 žáci tříd Z/KOM3, SP1, I3, KPT3 pod vedením vyučujících Ing. Lenky Bittmannové, Ing. Ivany Bočkové a Ing. Petra Nešpora se zúčastnili exkurze ve výrobním závodu Tondach ve Šlapanicích. Tato cihelna se zabývá výrobou střešních tašek a cihelných bloků.

Žáci mohli vidět výrobu těchto stavebních prvků od prvopočátku. Detailně jim byl vysvětlen postup výroby, viděli míchání hmoty, ražení střešních tašek, sušení, vypalování, glazování, balení a následnou přípravu na export. Firma Tondach používá nejmodernější materiály pro výrobu, do kterých investuje nemalé finanční prostředky. Dozvěděli jsme se, že za rok vyrobí 16 miliónů střešních tašek a 78 miliónů zdících materiálů ročně.

Exkurze byla pro žáky velmi přínosná a zajímavá.

 

3.11.2017

Návštěva veletrhu WOOD - TEC

Žáci školy s pedagogickým doprovodem se 3. 11. 2017 účastnili 15. Mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD TEC, který byl pořádán v areálu BVV Veletrhy Brno, a.s.  Expozice byly umístěny v pavilonech A2, V a na volné ploše A2-0.

K zhlédnutí byly stroje, zařízení, nástroje a příslušenství používané v dřevozpracující a nábytkářské výrobě. V den návštěvy veletrhu probíhal den odborného školství, prezentace firem a vysokých škol. Některé firmy zabývající se zpracováním dřeva a výrobou nábytku prezentovaly nabídku práce. Pedagogický doprovod (učitelé, mistři odborného výcviku) se setkali s některými absolventy školy, kteří zastupovali účastněné firmy.

Návštěva WOOD – TEC byla zajímavá, výzvou pro další vzdělávání.

   24.10.2017

Exkurze VIDA! science centrum

Dne 20. 10. 2017 navštívily třídy TR/UTR/Č1 a MPZ/ZAM1 pod vedením třídních učitelek M. Březinové a H. Hájkové Vida science centrum v Brně -Pisárkách. Stálá expozice je rozdělena do čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Žáci si mohli vyzkoušet zákonitosti přírody na více jak 170 interaktivních exponátech. Expozice je více zaměřena na základní školy, ale i pro starší je zajímavá a zábavná.

24.10.2017

Exkurze Hobby market Bauhaus

V úterý 24. 10. 2017 třída KPT 2 v rámci rozvíjení jednotlivých témat učiva navštívila HOBBY MARKET Bauhaus – Brno -Heršpice. Žáci měli zjistit informace vycházející z určených oblastí z předmětů STAVEBNÍ MATERIÁLY a STAVEBNÍ KONSTRUKCE – např. povrchové úpravy DTD, formáty a ceny OSB, druhy a ceny střešních fólií, sortiment plovoucích podlah, materiály pro odvodnění střech, vlastnosti vinylových podlah, výběr dlažby pro vlastní dům atd. Studenti se do plnění úkolů zapojili s velikou chutí a určitě získali mnoho znalostí pro budoucí život.

18.10.2017

Exkurze ČOV Modřice

Dne 18. a 21. 10. 2017 se třída I3, I1 oboru instalatér zúčastnila exkurze do ČOV v Brně – Modřicích, Chrlická 552, 664 42 Modřice.

Doprava žáků na místo určené byla individuální.

Čistírna odpadních vod v Modřicích,  slouží k čistění odpadních vod přiváděných systémem kanalizačních stok z města Brna a jsou na ni  napojeny  ČOV ještě města Kuřim, a Modřice, obce Želešice, Česká u Brna., Šlapanice, Šlapanice-Bedřichovice, Ostopovice, Moravské Knínice, Lipůvku, Podolí, Ponětovice a Rozdrojovice. Žáci si prohlédli za odborného výkladu všechny fáze mechanicko-biologického čištění.

 

 

 

 

11.10.2017

Návštěva strojírenského veletrhu

Dne 11. 10. 2017 se třída I1 oboru instalatér zúčastnila Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Z celkem 25 žáků jich na brněnské výstaviště dorazilo 23, kterým byla předána volná vstupenka, 2 žáci byli omluveni z důvodu nemoci.

Novinky, které jsme mohli vidět, byly především unikátní technologie a výrobky z indického trhu v pavilonu A. Dále série nových zástupců 3D tiskáren v pavilonu F, malé roboty pro velmi krátké výrobní cykly s využití při montáži malých součástek, šroubování, pájení, lepení atd., dále robotické stroje pro kontaktní svařování, sušiče plastových komponent atd.

Žáci získali povědomí o všech klíčových oblastech strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

 

22. 9.2017

 Exkurze TON Bystřice

V pátek 22. září 2017 vyrazili žáci 2., 3. a 4. ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva a žáci 3. ročníku oboru truhlář, umělecký truhlář a čalouník na odbornou exkurzi do firmy TON a.s. Bystřice pod Hostýnem.

Po příjezdu si nás technologové firmy rozdělili na dvě skupiny a vybavili ochrannými pomůckami. V rámci prohlídky jsme prošli celou výrobu od skladů materiálů až po balení hotových výrobku.

Čalouníci si prohlédli čalounickou dílnu s nově nainstalovaným stříhacím automatem na potahové materiály. Žáky provázela Ing. Adéla Zbranková, absolventka naší školy.

Další výrobky žáci shlédli ve vile Thonet, ve které je showroom společnosti TON.

Pedagogický doprovod - Ing. Jana Božeková, Ing. Irena Svobodová

 

 

22. 9.2017

 Návštěva centra města Brna

V pátek 22. září 2017 vyrazili žáci 1. ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva pod vedením svého třídního učitele Mgr. Josefa Žaži do centra města Brna.

Nejprve navštívili Knihovnu Jiřího Mahena, kde je jedna z knihovnic seznámila s organizací knižního fondu a naučila je, jak pracovat s knihovními katalogy.

Po krátké přestávce pak zamířili na hrad Špilberk, aby se v jeho starobylých zdech seznámili s historií stavebních řemesel. Jelikož jsou mnozí prváci veselí a hraví, neváhali a směle využili toho, že výstava Stavba jako Brno je zčásti interaktivní, a postavili si cihlovou hradbu, sestavili gotické okno či otestovali, jak znají česká přísloví a pořekadla s motivy řemesel.

Při procházce centrem města se studenti mohli přesvědčit, že Brno je město plné pozoruhodných staveb, soch a zajímavých zákoutí.

 

 

21. 9.2017

 Návštěva divadla Polárka

   Ve čtvrtek 21. září 2017 navštívili žáci druhého ročníku nástavbového studia Divadlo Polárka. Zhlédli zde představení DENÍK ANNY FRANKOVÉ, které vzniklo podle skutečného deníku třináctileté židovské dívky Anny Frankové. Ta si v něm od 12.června1942 do 1. srpna 1944 zaznamenávala události, kdy se společně s celou rodinou a několika dalšími lidmi skrývala v tzv. „zadním domě“ na Prinsengracht 263 v Amsterodamu před deportací do nacistických vyhlazovacích táborů.

  Jelikož mají žáci knihu Deník Anny Frankové v četbě k maturitě, chtěli porovnat divadelní zpracování s knižní předlohou.

 

 

                                                                             ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

 

1. 6.2017

 Pochoďák, aneb jak jsme oslavili Den dětí my

Dne 1. 6. 2017 se konalo pochodové cvičení za účasti žáků 1., 2. a 3. ročníků v celkovém počtu 64 žáků a 9 členů pedagogického sboru a psycholožka. Trasa vedla krásnou krajinou Bosonoh, pokračovala po katastru obce Popůvky, chráněná krajinná oblast Bosonožský hájek. Po krátké zastávce u Popůvského rybníka jsme pokračovali přes Troubsko do Bosonoh, kde cviční bylo ve 12:30 ukončeno.

 I přes značnou únavu se tato akce zúčastněným líbila.

   

 

 

 

3. 5.2017

 Navštěva Brněnského podzemí

Dne 3. května se třída SP/PT/N1 vypravila na prohlídku brněnského podzemí. Navštívili jsme Mincmistrovský sklep na Dominikánském náměstí, který stával patrně pod domem mincmistra Bruna. Poté jsme se přesunuli do Labyrintu pod Zelným trhem. Obě prohlídky byly komentované, takže se žáci seznámili nejen s historií města, ale i s ražbou mincí v Čechách a životem brněnských měšťanů i prostých lidí.

 

 

 

2. 5.2017

 Navštěva rodinné firmy Furch Guitars

Dne 2. května nám bylo opět umožněno navštívit rodinnou firmu Furch Guitars, s.r.o. ve Velkých Němčicích. V této firmě vyrábí akustické kytary, určené nejen pro domácí trh, ale vyváží je do mnoha zemí světa. Průvodcem nám byl pan Jiří Macháček, který dokáže svým barvitým výkladem žáky zaujmout. Prohlídka začala ve skladu materiálu, kde nám pan Macháček přednášel o vlastnostech používaných dřevin a jejich úpravě před samotným zpracováním. Poté jsme prošli celým výrobním procesem až po konečnou zkušebnu a expedici.

 

 

3-4.5.2017

 Poznáváme památky města Brna

První pracovní dny měsíce května strávili žáci 1. ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva v ulicích města Brna a také v brněnských muzeích.
Nejprve zamířili na Petrov, kde si prohlédli pozoruhodnou sbírku Diecézního muzea, která je tvořena rozmanitými uměleckými díly s novozákonní tematikou. Poté se na věži katedrály sv. Petra a Pavla na vlastní uši přesvědčili, že poledne se na Petrově zvoní opravdu v 11 hodin.
       Následovala procházka po obvodu někdejších hradeb a prohlídka několika kostelů, např. kostela sv. Jakuba či kostela sv. Janů s impozantní iluzivní freskou a starobylou dřevořezbou Oplakávání Krista. 
       Druhý den byl zahájen návštěvou Moravského zemského muzea, která vhodně navázala na nedávno probrané téma Velká Morava. Žáci mohli obdivovat velkomoravské zbraně, šperky i model typického velkomoravského hradiště.
      Další kroky skupiny pak směřovaly na hrad Špilberk. Cestou si ještě studenti prohlédli Biskupský dvůr, Starou i Novou radnici a samozřejmě i kašnu Parnas na Zelném trhu.
Na Špilberku zavítala malá výprava nejprve do kasemat a poté do jihozápadního bastionu.
Exkurzi přálo i počasí.

 

 

10.3.2017   Přebor ČR stavebních škol v silovém čtyřboji

Dne 10. 3. 2017 se konal přebor ČR stavebních škol v silovém čtyřboji.

Za naši školu se zúčastnili tito žáci. Kluska Petr, Kudláč Karel, Pospíšil Denis všichni z UZŘD 4 a Sysel Filip MPZ/ZAM2

V konkurenci 6ti škol se naši žáci umístili na krásném třetím místě.

BLAHOPŘEJEME.

 

27.2.2017

 Exkurze - Ytong Hrušovany u Brna

Dne 27. 2. 2017 jsme se zúčastnili exkurze do výrobního závodu Ytong v Hrušovanech u Brna. Žákům byla podrobně popsána výroba jednotlivých produktů. Viděli jak výroba probíhá, od míchání materiálu, řezání tvárnic, sušení, balení atd. Postupně se seznámili se všemi produkty a novinkami firmy Ytong. Exkurze byla přínosná a velice zajímavá.

 

 

30.1.2017

 Setkání s historií

Jsou lidé, kteří dějiny píší. A jsou lidé, na nichž se dějiny podepsaly.

Paní Věra Sosnarová (86), kterou jsme v naší škole moli přivítat 30. 1. 2017, patří mezi ty druhé. I přes svůj pokročilý věk neváhá a seznamuje mladou generaci se svým životním příběhem. Příběhem, na němž se nesmazatelným krvavým písmem krutě podepsala historie bouřlivého 20. století.

Paní Sosnarová téměř hodinu a půl poutavě vyprávěla o svém chudém dětství, ale především mluvila o tom, co se svojí mladší sestrou a svojí matkou, ruskou emigrantkou, prožila v sovětském pracovním táboře (gulagu), tedy na místě, které lze bez nadsázky označit za peklo na zemi.

Její prostá slova nenechala chladným žádného posluchače. Snad každému, kdo se do řeči této ženy pozorně zaposlouchal, se hlavou musely honit neodbytné otázky. Jak mohly dvě nedospělé dívky přežít v kruté zimě, o hladu, při těžké a vyčerpávající práci? Kde se v lidech bere tolik zloby a nenávisti, že se mstí i na bezbranných dětech? Kde zůstaly ve státě, který se vydával za nejsvobodnější zemi na světě, zákon, právo a lidskost? Otázky, na něž se odpovědi hledají jen těžko.

Kdo by se chtěl k příběhu paní Věry Sosnarové vrátit, může tak učinit nad stránkami její knihy Krvavé jahody. Nečeká ho lehká četba.

Co napsat závěrem? „Člověk může

4.11.2016

 Exkurze v interiérovém centru H- PARK

V pátek 4. listopadu se třída N1 pod vedením M. Březinové zúčastnila odborné exkurze   v H-PARKU v Brně-Štýřicích.

Nejprve jsme navštívili firmu Schachermayer, kde nám předvedli ukázky výsuvů zásuvek, vnitřního vybavení skříní a nábytkového kování. Následovala ukázka dveří u firmy Dveře Šimbera, nové trendy zasklívání dveří, povrchového dokončování a dveřního kování. V 2. patře má zastoupení firma Vespera , to je obchodní značka společnosti Dýhy Večeřa a spol., která vyrábí čalouněný nábytek vyšší třídy. Zde jsme absolvovali přednášku o spolupráci firmy s renomovanými designéri, ukázky potahových materiálů a jejich zpracování. Veškerý nábytek si mohli žáci také vyzkoušet. U firmy CÍGLER HOME DESIGN si žáci prohlédli německý kuchyňský nábytek. Poslední navštívenou byla firma HANÁK CENTRUM - kuchyně a interiéry, kde si žáci zejména prohlédli sortiment dřezů a pracovních desek, vyrobených z tzv. umělého kamene.

 

21.10.2016

 Umělci ve středověkém nebi

Část vyučování v pátek 21. října 2016 strávili žáci 2. a 3. ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva v Moravské galerii, kterou navštívili v rámci dějin výtvarného umění.

Prohlédli si cenné exponáty moravské provenience dokládající úroveň našeho gotického malířství a řezbářství. V rámci edukačního programu Středověké nebe se dozvěděli něco o zobrazování světců, jejich atributech a poslechli si několik legend.

Návštěvu galerie zakončila výtvarná aktivita – každý student si nakreslil něco, co vystihuje jeho osobnost, tedy svůj atribut.

atributy

 

20.10.2016

Exkurze do Knihovny Jiřího Mahena a do Muzea loutek Divadla Radost

Ve čtvrtek 20. 10. 16 od časného rána pršelo, přesto se sešla celá třída UŘZD1.

Navštívili jsme Knihovnu Jiřího Mahena na Kobližné ulici, seznámili se s možnostmi moderního půjčování knih, současně si prohlédli renovovaný barokní Schrattenbachův palác, ve kterém je tato pobočka Mahenovy knihovny umístěna. Zajímali jsme se i o Jiřího Mahena, zakladatele  brněnské knihovny a W. A. Mozarta – má u vstupu pamětní desku, protože v paláci přenocoval, když měl v Brně vystoupení.

Stále v dešti jsme se přesunuli na Cejl, do Muzea loutek Divadla Radost. Provázel nás pan Jan Benýšek, loutkář a truhlář. Sám nám tuto návštěvu nabídl, protože je absolventem oboru truhlář SOU nábytkářského v Rosicích a láska ke dřevu ho přivedla až do Radosti. O loutkách, materiálech na jejich výrobu i loutkohercích jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Podívejte se na fotky, s loutkami jsme si to i vyzkoušeli!

 

 

11.10.2016

Exkurze Tondach Šlapanice

Dne 11. 10. 2016 jsme se zúčastnili exkurze ve výrobním závodu Tondach ve Šlapanicích. Tato cihelna se zabývá výrobou střešních tašek a cihelných bloků.

Žáci mohli vidět výrobu těchto stavebních prvků od prvopočátku. Detailně jim byl vysvětlen postup výroby, viděli míchání hmoty, ražení střešních tašek, sušení, vypalování, glazování, balení a následnou přípravu na export. Firma Tondach používá nejmodernější materiály pro výrobu, do kterých investuje nemalé finanční prostředky. Dozvěděli jsme se, že za rok vyrobí 16 miliónů střešních tašek a 78 miliónů zdících materiálů ročně.

Exkurze byla pro žáky velmi přínosná a zajímavá.

 

                 

6.10. 2016

Exkurze Strojírenský veletrh

Dne 6.10.2016 se třídy ZAM/KOM 2 a KPT 2 zúčastnily strojírenského veletrhu ( MSV 2016 ) včetně výstav IMT, WELDING,  FOND-EX, PROFINTECH a PLASTEX. Studenti oboru strojní mechanik se zaměřili na vypracování referátu z MSV do předmětu strojírenská technologie, studenti ostatních oborů se po prohlídce všech expozic zaměřili na prezentace středních škol v pavilonu Z ( včetně prezentace SŠSŘ Brno – Bosonohy ) a na 3D technologie v tomtéž pavilonu.

     

 

29.9.2016

Návštěva olomouce  

Poznávali jsme Olomouc

V rámci výuky dějin výtvarného umění navštívili 29. 9. 2016 žáci 4. ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva pod vedením svého třídního učitele Mgr. Žaži starobylé moravské město Olomouc.

První zastávkou se stalo Arcidiecézní muzeum, jehož prohlídka je doslova cestou v čase – od románského sklepení, přes gotickou křížovou chodbu až po barokní kapli v bývalém hradním donjonu.

Při procházce historickým jádrem města studenti nahlédli do několika kostelů a obdivovali kašny barokní i moderní. Nevynechali ani nejcennější olomouckou památku – sloup Nejsvětější trojice, zapsaný na seznamu UNESCO.

Nakonec účastníci odborné exkurze zavítali do Arcibiskupského paláce a prohlédli si jeho sály, jimiž doslova kráčela historie.

 


 

 

                                                                         ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

10.6.2016

Umělci na návštěvě hlavního města

Poněkud netradičně v pondělí 20. 6. 2016 vyrazili žáci 1. – 3. ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva na tradiční exkurzi do Prahy.

Letos byla na programu procházka Židovským městem spojená s prohlídkou tajemného

Starého židovského hřbitova či Pinkasovy synagogy, jejíž stěny pokrývá víc jak 77.000 jmen Židů zavražděných nacisty za druhé světové války.

Dále naše kroky směřovaly k Národnímu divadlu, které jsme si prošli od základních kamenů až po rampu pod Schnirchovými trigami.

Poslední zastávkou se stalo sídlo Senátu Parlamentu ČR – Valdštejnský palác, důstojný reprezentant barokní architektury. V jeho zahradě jsme strávili příjemnou přestávku. Během prohlídky jsme krátce poseděli i v senátorských křeslech. J

Rozmarné počasí naší cestě do Prahy i tentokrát vcelku přálo.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.2016

Mezinárodní soutěž instalatérů v Rakousku.

Rakouská zemská škola pro instalatéry v dolnorakouském Zistersdorfu pořádala v pátek 10. června 2016 mezinárodní soutěž instalatérů.

Vlastní soutěž je rozdělena na dvě kategorie a to domácí (Rakousko) a hosté. Českou republiku v kategorii hosté zastupovali školy z Brna – Bosonoh, Brna Jílové, Vyškova a Třince. Maďarskou republiku zastupovala škola ze Székesfehérváru. Každou školu reprezentovali dva soutěžící žáci, kteří nesměli být starší 20 let. Jejich úkolem bylo v časovém limitu 5 hod. zhotovit výrobek dle výkresové dokumentace a to, ze dvou materiálů oceli a mědi.  Žáci museli prokázat velmi dobré schopnosti  při zpracování mědi (ohýbání, pájení) a také při ohýbání a svařování ocelového potrubí. Po odevzdání výrobků proběhla tlaková zkouška a následně výrobky vyhodnotila komise složená z rakouských odborníků.

Na slavnostním ceremoniálu byly vyhodnoceny obě kategorie (domácí a hosté). V kategorii hostů se na prvním místě umístil Josef Bělehrádek ze Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvkové organizace. Druhé místo obsadil Antonín Juhaňák ze Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové organizace. Na třetím místě se umístil Jan Buriánek taktéž ze Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové organizace.

Tato soutěž přispěla ke zvýšení prestiže všech zúčastněných škol a mladí instalatéři si odnesli cenné zkušenosti z mezinárodního setkání.


 

17.5.2016

Návštěva Janáčkova divadla

Janáčkovo divadlo - Rooseveltova 1, Brno, bylo vystavěno v letech 1961-65, historie jeho vzniku však sahá již do samých počátků existence Národního divadla v Brně - a je historií mnohaletého úsilí o zbudování samostatné reprezentativní budovy českého divadla, hledání prostoru, prostředků a architek

Jihomoravský kraj Aktivní projekty