Další informace

Rámcový plán úseku odborného výcviku

pdf Rámcový plán úseku odborného výcviku na školní rok 2020/2021

Poskytování osobních ochranných prostředků pro žáky

PDF Směrnice o poskytování osobních ochranných prostředků

Jihomoravský kraj Aktivní projekty